1% Podatku

Jak co roku, prosimy Państwa o przekazanie jednego procentu z podatku, na rzecz OSP w Grębynicach.

W tym celu, prosimy o wpisanie w odpowiednie pole „1% OPP” w PIT numeru

KRS 0000048345

oraz w pozycji „Cel szczegółowy”: OSP Grębynice ul. Orlich Gniazd 24.

Za wszystkie datki serdecznie dziękujemy i zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy.

Zarząd OSP Grębynice