Strażacy

Strażacy 2016

Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swej władzy przez niego samego wybranej, pogłębia w swym sercu poczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie masz w społeczeństwie i państwie ładu, harmonii i poszanowania dla siły moralnej.

Bolesław Chomicz

Obecnie Zarząd Straży w Grębynicach składa się z:

  • prezesa Michała Kozioła
  • naczelnika Mirosława Kwaska
  • zastępcy naczelnika Michała Wardęgi
  • sekretarza Magdaleny Zelek
  • skarbnika Tomasza Knapika